Wiertz Museum

Gebruik makend van de herschikking van haar vertegenwoordigingsactiviteiten tijdens de renovatie van de Caprice des Dieux, heeft het Europees Parlement haar zinnen gezet op het park en het huis van Antoine Wiertz, grenzend aan het museum met dezelfde naam. Tijd om de alarmklok te luiden.

Wiertz die een grillige en surrealistische schilder was, ging er rond 1850 wonen. In zijn testament liet hij al zijn schilderijen na aan de Belgische Staat op voorwaarde dat zijn atelier gratis geopend bleef voor het publiek, en dat zijn huis jonge kunstenaars zou herbergen. Hendrik Conscience, de Vlaamse Victor Hugo, overleed er in 1883. De jonge Auguste Rodin maakte zijn debuut in een van de vele ateliers die in de buurt van de Meester geïnstalleerd waren.
Vandaag zijn er vele kunstenaarsateliers met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor kantoren. Het Wiertz Museum en bijbehorend park zijn beschermd en vormen een dijk tegen de enorme druk die door het Europees Parlement uitoefent over de hele wijk van de Waversesteenweg en het Leopold park. Maar ze werden door de onverschillige overheid verwaarloosd. Nu heeft hun onverzadigbare buurman zijn zinnen gezet op het Wiertz eigendom: terwijl de troosteloze Caprice des Dieux een make over poging zal ondergaan, zouden het huis van de schilder en zijn tuin de gezellige place to be worden voor de happy few.

Meer lezen

Wiertz Museum

Pin It on Pinterest

Share This