Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen – VLD, CD&V en NVA – een voorstel ingediend. Bedoeling is wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken.

Verdichting: dat is steeds meer het sleutelwoord in het Vlaamse woonbeleid. Dus niet inzetten op grote vrijstaande woningen in landelijk gebied, maar op compactere huizen of appartementen in stads- en dorpscentra. Er zijn steeds meer één- en tweepersoonsgezinnen in Vlaanderen, vaak alleenwonende ouderen. Dat zal druk zetten op de woningmarkt, weet Vlaams Parlementslid Rik Daems (Open Vld).

Als we een goede ruimtelijke ordening willen, moeten we die druk in de eerste plaats proberen op te vangen in de kernen van steden en gemeenten, zo luidt het. Concreet wil de politiek dat gemeentebesturen de belasting die inwoners betalen op hun huis of appartement in bepaalde wijken kunnen verlagen. Dat kan per jaar al gauw tussen de 500 en 1.000 euro schelen. Het is ook een ideaal instrument om een verloederd stadsdeel opnieuw op te waarderen, of om leegstand tegen te gaan. Het tegendeel – de belastingen in bepaalde wijken verhogen – kan niét, volgens het decreet.

De ambitie is om de maatregel te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2019. Zo kunnen nieuwe stads- en gemeentebesturen na de verkiezingen meteen van de regeling gebruikmaken.

Meer lezen?

Pin It on Pinterest

Share This