Het consortium van projectontwikkelaar ION uit Waregem en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV – via de Vlaamse Erfgoedkluis – geeft een nieuwe bestemming aan de Panquin-site in Tervuren.

De gemeente Tervuren kocht deze site van het ministerie van defensie en kende een herbestemmingsopdracht toe aan dit consortium na een open wedstrijd. Het bestaande erfgoed, waaronder het militair Hoefijzercomplex en de Orangerie, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. Er komen ook 3 nieuwbouwvleugels met een 100-tal woonentiteiten die zich ruimtelijk en architecturaal zullen inbedden in de directe omgeving. Een nieuwe aan te leggen vijver in het Orangeriepark zal een groene corridor creëren tussen het Warandepark en de Robianovijvers.

Vijf architectenbureaus
Het masterplan dat ION en PMV nu samen voorleggen, is alvast het resultaat van een intensief overlegproces en constructieve samenwerking met 5 architectenbureaus, ingenieurs en de betrokken overheidsinstanties, met name de Gemeente Tervuren, Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed. De totale grondoppervlakte van het projectgebied beslaat 3,7 ha, terwijl de totale oppervlakte van de gebouwen uit 13.300 m² nieuwbouw en 7.900 m² erfgoed bestaat. De Vlaamse overheid investeert via het Agentschap voor Natuur en Bos ongeveer 600.000 euro in dit project.

Dorpscentrum
De herontwikkeling van de Panquin-site situeert zich rond het dorpscentrum van Tervuren, de Robianovijvers en het Warandepark. De wedstrijd voor de herbestemmingsopdracht is gekomen vanuit de lang gekoesterde en diepgewortelde wens van het college van Burgemeester en schepenen van Tervuren om de relatie en de connectie tussen de Panquin-site met het centrum en het omliggende landschap te herstellen en te versterken. Primordiaal in deze toekomstvisie is een doordachte en kernversterkende herinrichting te realiseren met respect voor het bestaande waardevolle erfgoed en met de inbedding van functionele nieuwbouwprojecten die aansluiten bij de omgeving. Het gemeentelijk bestuur wil een attractiepool creëren voor wonen, werken, verblijf, recreatie.

Pin It on Pinterest

Share This