Atelier Tom Vanhee

Het samenstel van twee 17de-eeuwse diephuizen maakte in de loop der tijd deel uit van verschillende brouwerijen. Het beschermde pand (Unesco Wereld Erfgoed) is vanaf 1936 versmolten met brouwerij “De Halve Maan” en bevat een winkel aan de voorzijde. De verdieping deed dienst als opslag en was vervallen. De verschillende raamsoorten en de bijgevoegde achtergevel getuigen van opeenvolgende verbouwingen doorheen de tijd. De opdrachtgever had het ambitieuze idee om van de verdieping een woning te maken.

In intens overleg met de administratieve overheden (onroerend erfgoed West-Vlaanderen, monumentenzorg en stadsvernieuwing stad Brugge, brandweer,…) brachten we de authentieke historisch waardevolle elementen in kaart en bepaalden de zone met mogelijke aanpassingen. De indeling vooraan de woning blijft en biedt plaats aan de meer gesloten functies. De 17de-eeuwse balklagen, het 19de-eeuwse lijstwerk van het interieur blijven behouden en waar nodig gerestaureerd en versterkt. De moerbalken en kasten zijn beeldbepalend en natuurkleurig gehouden. Het merendeel van de dakspanten is behouden. Slechte stukken zijn aangevuld of aangepast met de afgebroken spanten voor het maken van de patio. Het schrijnwerk dateert uit verschillende periodes (van zeer oud naar oud naar halfweg de 20ste eeuw) en is met dezelfde profilering en hetzelfde beslag(ontdaan van de verschillende lagen verf, zodat deze opnieuw werken) opnieuw gemaakt. De te behouden kast wordt herbestemd als toilet en bevat een liftschacht. De liftkoker zorgt ervoor dat de woning ook verder kan gebruikt worden bij ouder worden. Na installatie van de lift betreedt men de woning vanuit de kast. Het karakteristieke oude metselwerk van de schouw op de verdieping wordt eveneens als beeldbepalend element in het interieur behouden. De schoorsteen op de 2de verdieping is behouden maar wordt van een opening voor doorgang voorzien.

Historisch waardevol

Minder authentieke delen bieden ruimte tot aanpassingen. De balklagen boven de huidige keuken maken plaats voor meer licht en ruimte in het donkerste deel van het pand. Een grote opening in de achtergevel, die aanleunt bij de industriële schaal van het binnenplein van de brouwerij, biedt toegang aan een balkon in gegalvaniseerd staal opgehangen aan de meer recente achtergevel. Een hellend dak tussen de twee zadeldaken maakt het mogelijk de voorheen onbenutte zolders te verbinden met een trap (boven de oorspronkelijke trap) en activeert de restruimte tussen de daken. Een daaraan gekoppelde uitsnijding in de daken geeft de woning een private buitenruimte en zorgt voor licht op de zolderverdieping en in het hart van de woning. Het ontwerp vertrekt vanuit de evoluties die het gebouw heeft ondergaan en voegt hieraan een nieuwe laag toe. Historisch waardevolle elementen (deuren, haarden, balken, trappen) en nieuwe elementen gaan hand in hand en blijven goed leesbaar. De verbouwing herbestemt een historisch waardevol gebouw en garandeert de getuigenis hiervan voor de komende generaties. De aangepakte delen zijn degelijk geïsoleerd: het dak, de vloeren, het stalen schrijnwerk en het nieuwe houten schrijnwerk naar oud model. Regenwater wordt gerecupereerd. Verwarming en sanitair warm water wordt bekomen via een installatie die de warmte onttrekt uit een restproduct van de brouwerij (mout) . Het maken van een sas bij de toegang op de benedenverdieping laat toe dat de kieren in de oude gerestaureerde deur op het gelijkvloers energetisch geen probleem vormen.

Foto’s : Filip Dujardin

Pin It on Pinterest

Share This