FOCUS ARCHI,
het referentiemagazine voor architecten.

Een andere visie op performante tools ten dienste van de bouwsector. Ons doel: architecten informeren, bewust maken en inspireren.

  • Kenmerk: gratis
  • Frequentie: 4x per jaar (februari, mei, september, december)
  • Gemiddelde oplage: 17 000 exemplaren

– Zij spreken over FOCUS –
Gezien in de nationale en internationale media.

Thank you , we’re on p15 :)!

Uptown Design

parle de notre nomination au Merci!

Assar Architects

Pin It on Pinterest

Share This