Gemengde woningen

Het verbouwings- en renovatieproject ontwikkeld door het jonge bureau van Hajrije Bergsoj steunt op twee entiteiten: een opbrengstgebouw van vijf verdiepingen aan de straatkant en een voormalig magazijn van drie verdiepingen achteraan. Oorspronkelijk waren de twee gebouwen verbonden door een kleine constructie met een verbindingsgalerij op de tweede verdieping.

Lagen en ruimtes

Deze gezinswoning geniet van een zeer bevoorrecht natuurlijk kader. Het perceel bevindt zich op de hoogten van Eupen, aan de rand van het Hertogenwoud, en kijkt uit over de vallei van de Vesder. Het is toegankelijk via een secundaire weg die uitgeeft op een doodlopende straat, beschut voor de geluidshinder van de verafgelegen hoofdweg.

Duurzame incubator

Greenbizz is een kweekvijver voor bedrijven die actief zijn op het gebied van milieu, gevestigd op een industriële site nabij het stadscentrum, als onderdeel van het grootschalige stadsontwikkelingsproject Tivoli, dat zowel woningen (+/- 450 units) omvat als een economische pool, gefinancierd door het Europese EFRO-fonds en door Citydev.

Van vesting naar ‘sportbunker’

De door Compagnie-O. architects bedachte Topsportschool (TSS) voldoet aan een streng trainingsprogramma voor elitestudenten. Dit wordt vertaald in de architectuur. In grote lijnen wordt een eenvoudige en transparante circulatie beoogd.

Reconversie van de koolmijnsite

Bij de reconversie van de koolmijnsite van Wallers Arenberg tot een plaats die in het teken staat van de audiovisuele technieken heeft het bureau Skope inspiratie geput uit de achtereenvolgende bestemmingen van de site: industrie en cultuur.

Pin It on Pinterest

Share This